Blocks > Kana Extended-A (1B100 - 1B12F)

1B100
𛄀
Hentaigana Letter Re-3
1B101
𛄁
Hentaigana Letter Re-4
1B102
𛄂
Hentaigana Letter Ro-1
1B103
𛄃
Hentaigana Letter Ro-2
1B104
𛄄
Hentaigana Letter Ro-3
1B105
𛄅
Hentaigana Letter Ro-4
1B106
𛄆
Hentaigana Letter Ro-5
1B107
𛄇
Hentaigana Letter Ro-6
1B108
𛄈
Hentaigana Letter Wa-1
1B109
𛄉
Hentaigana Letter Wa-2
1B10A
𛄊
Hentaigana Letter Wa-3
1B10B
𛄋
Hentaigana Letter Wa-4
1B10C
𛄌
Hentaigana Letter Wa-5
1B10D
𛄍
Hentaigana Letter Wi-1
1B10E
𛄎
Hentaigana Letter Wi-2
1B10F
𛄏
Hentaigana Letter Wi-3
1B110
𛄐
Hentaigana Letter Wi-4
1B111
𛄑
Hentaigana Letter Wi-5
1B112
𛄒
Hentaigana Letter We-1
1B113
𛄓
Hentaigana Letter We-2
1B114
𛄔
Hentaigana Letter We-3
1B115
𛄕
Hentaigana Letter We-4
1B116
𛄖
Hentaigana Letter Wo-1
1B117
𛄗
Hentaigana Letter Wo-2
1B118
𛄘
Hentaigana Letter Wo-3
1B119
𛄙
Hentaigana Letter Wo-4
1B11A
𛄚
Hentaigana Letter Wo-5
1B11B
𛄛
Hentaigana Letter Wo-6
1B11C
𛄜
Hentaigana Letter Wo-7
1B11D
𛄝
Hentaigana Letter N-Mu-Mo-1
1B11E
𛄞
Hentaigana Letter N-Mu-Mo-2

© Matt Billenstein 2020 -- Comments or suggestions? matt@vazor.com