Blocks > Hangul Jamo Extended-B (D7B0 - D7FF)

D7B0
Hangul Jungseong O-Yeo
D7B1
Hangul Jungseong O-O-I
D7B2
Hangul Jungseong Yo-A
D7B3
Hangul Jungseong Yo-Ae
D7B4
Hangul Jungseong Yo-Eo
D7B5
Hangul Jungseong U-Yeo
D7B6
Hangul Jungseong U-I-I
D7B7
Hangul Jungseong Yu-Ae
D7B8
Hangul Jungseong Yu-O
D7B9
Hangul Jungseong Eu-A
D7BA
Hangul Jungseong Eu-Eo
D7BB
Hangul Jungseong Eu-E
D7BC
Hangul Jungseong Eu-O
D7BD
Hangul Jungseong I-Ya-O
D7BE
Hangul Jungseong I-Yae
D7BF
Hangul Jungseong I-Yeo
D7C0
Hangul Jungseong I-Ye
D7C1
Hangul Jungseong I-O-I
D7C2
Hangul Jungseong I-Yo
D7C3
Hangul Jungseong I-Yu
D7C4
Hangul Jungseong I-I
D7C5
Hangul Jungseong Araea-A
D7C6
Hangul Jungseong Araea-E
D7CB
Hangul Jongseong Nieun-Rieul
D7CC
Hangul Jongseong Nieun-Chieuch
D7CD
Hangul Jongseong Ssangtikeut
D7CE
Hangul Jongseong Ssangtikeut-Pieup
D7CF
Hangul Jongseong Tikeut-Pieup
D7D0
Hangul Jongseong Tikeut-Sios
D7D1
Hangul Jongseong Tikeut-Sios-Kiyeok
D7D2
Hangul Jongseong Tikeut-Cieuc
D7D3
Hangul Jongseong Tikeut-Chieuch
D7D4
Hangul Jongseong Tikeut-Thieuth
D7D5
Hangul Jongseong Rieul-Ssangkiyeok
D7D6
Hangul Jongseong Rieul-Kiyeok-Hieuh
D7D7
Hangul Jongseong Ssangrieul-Khieukh
D7D8
Hangul Jongseong Rieul-Mieum-Hieuh
D7D9
Hangul Jongseong Rieul-Pieup-Tikeut
D7DA
Hangul Jongseong Rieul-Pieup-Phieuph
D7DB
Hangul Jongseong Rieul-Yesieung
D7DC
Hangul Jongseong Rieul-Yeorinhieuh-Hieuh
D7DD
Hangul Jongseong Kapyeounrieul
D7DE
Hangul Jongseong Mieum-Nieun
D7DF
Hangul Jongseong Mieum-Ssangnieun
D7E0
Hangul Jongseong Ssangmieum
D7E1
Hangul Jongseong Mieum-Pieup-Sios
D7E2
Hangul Jongseong Mieum-Cieuc
D7E3
Hangul Jongseong Pieup-Tikeut
D7E4
Hangul Jongseong Pieup-Rieul-Phieuph
D7E5
Hangul Jongseong Pieup-Mieum
D7E6
Hangul Jongseong Ssangpieup
D7E7
Hangul Jongseong Pieup-Sios-Tikeut
D7E8
Hangul Jongseong Pieup-Cieuc
D7E9
Hangul Jongseong Pieup-Chieuch
D7EA
Hangul Jongseong Sios-Mieum
D7EB
Hangul Jongseong Sios-Kapyeounpieup
D7EC
Hangul Jongseong Ssangsios-Kiyeok
D7ED
Hangul Jongseong Ssangsios-Tikeut
D7EE
Hangul Jongseong Sios-Pansios
D7EF
Hangul Jongseong Sios-Cieuc
D7F0
Hangul Jongseong Sios-Chieuch
D7F1
Hangul Jongseong Sios-Thieuth
D7F2
Hangul Jongseong Sios-Hieuh
D7F3
Hangul Jongseong Pansios-Pieup
D7F4
Hangul Jongseong Pansios-Kapyeounpieup
D7F5
Hangul Jongseong Yesieung-Mieum
D7F6
Hangul Jongseong Yesieung-Hieuh
D7F7
Hangul Jongseong Cieuc-Pieup
D7F8
Hangul Jongseong Cieuc-Ssangpieup
D7F9
Hangul Jongseong Ssangcieuc
D7FA
Hangul Jongseong Phieuph-Sios
D7FB
Hangul Jongseong Phieuph-Thieuth

© Matt Billenstein 2020 -- Comments or suggestions? matt@vazor.com