Blocks > Syriac (0700-074F) > 0742 Syriac Rukkakha

Common web fonts:
݂
Arial
݂
Helvetica
݂
Sans Serif
Misc info:
HTML Entity (dec)݂
HTML Entity (hex)݂
UTF-8 (hex)0xdd82 / 0xdd 0x82 (2 bytes)
UTF-8 (dec)221, 130 (2 bytes)
UTF-16-BE (hex)0x742 / 0x07 0x42 (2 bytes)
UTF-16-BE (dec)7, 66 (2 bytes)
UTF-32-BE (hex)0x742 / 0x00 0x00 0x07 0x42 (4 bytes)
UTF-32-BE (dec)0, 0, 7, 66 (4 bytes)
C/C++/Java source code"\u0742"
Python source codeu"\u0742"

© Matt Billenstein 2020 -- Comments or suggestions? matt@vazor.com