Blocks > Miscellaneous Symbols And Pictographs (1F300-1F5FF) > 1F4DE Telephone Receiver

Common web fonts:
📞
Arial
📞
Helvetica
📞
Sans Serif
Misc info:
HTML Entity (dec)📞
HTML Entity (hex)📞
UTF-8 (hex)0xf09f939e / 0xf0 0x9f 0x93 0x9e (4 bytes)
UTF-8 (dec)240, 159, 147, 158 (4 bytes)
UTF-16-BE (hex)0xd83ddcde / 0xd8 0x3d 0xdc 0xde (4 bytes)
UTF-16-BE (dec)216, 61, 220, 222 (4 bytes)
UTF-32-BE (hex)0x1f4de / 0x00 0x01 0xf4 0xde (4 bytes)
UTF-32-BE (dec)0, 1, 244, 222 (4 bytes)
C/C++/Java source code"\u1f4de"
Python source codeu"\u1f4de"

© Matt Billenstein 2020 -- Comments or suggestions? matt@vazor.com