Blocks > Cham (AA00 - AA5F)

AA00
Cham Letter A
AA01
Cham Letter I
AA02
Cham Letter U
AA03
Cham Letter E
AA04
Cham Letter Ai
AA05
Cham Letter O
AA06
Cham Letter Ka
AA07
Cham Letter Kha
AA08
Cham Letter Ga
AA09
Cham Letter Gha
AA0A
Cham Letter Ngue
AA0B
Cham Letter Nga
AA0C
Cham Letter Cha
AA0D
Cham Letter Chha
AA0E
Cham Letter Ja
AA0F
Cham Letter Jha
AA10
Cham Letter Nhue
AA11
Cham Letter Nha
AA12
Cham Letter Nhja
AA13
Cham Letter Ta
AA14
Cham Letter Tha
AA15
Cham Letter Da
AA16
Cham Letter Dha
AA17
Cham Letter Nue
AA18
Cham Letter Na
AA19
Cham Letter Dda
AA1A
Cham Letter Pa
AA1B
Cham Letter Ppa
AA1C
Cham Letter Pha
AA1D
Cham Letter Ba
AA1E
Cham Letter Bha
AA1F
Cham Letter Mue
AA20
Cham Letter Ma
AA21
Cham Letter Bba
AA22
Cham Letter Ya
AA23
Cham Letter Ra
AA24
Cham Letter La
AA25
Cham Letter Va
AA26
Cham Letter Ssa
AA27
Cham Letter Sa
AA28
Cham Letter Ha
AA29
Cham Vowel Sign Aa
AA2A
Cham Vowel Sign I
AA2B
Cham Vowel Sign Ii
AA2C
Cham Vowel Sign Ei
AA2D
Cham Vowel Sign U
AA2E
Cham Vowel Sign Oe
AA2F
Cham Vowel Sign O
AA30
Cham Vowel Sign Ai
AA31
Cham Vowel Sign Au
AA32
Cham Vowel Sign Ue
AA33
Cham Consonant Sign Ya
AA34
Cham Consonant Sign Ra
AA35
Cham Consonant Sign La
AA36
Cham Consonant Sign Wa
AA40
Cham Letter Final K
AA41
Cham Letter Final G
AA42
Cham Letter Final Ng
AA43
Cham Consonant Sign Final Ng
AA44
Cham Letter Final Ch
AA45
Cham Letter Final T
AA46
Cham Letter Final N
AA47
Cham Letter Final P
AA48
Cham Letter Final Y
AA49
Cham Letter Final R
AA4A
Cham Letter Final L
AA4B
Cham Letter Final Ss
AA4C
Cham Consonant Sign Final M
AA4D
Cham Consonant Sign Final H
AA50
Cham Digit Zero
AA51
Cham Digit One
AA52
Cham Digit Two
AA53
Cham Digit Three
AA54
Cham Digit Four
AA55
Cham Digit Five
AA56
Cham Digit Six
AA57
Cham Digit Seven
AA58
Cham Digit Eight
AA59
Cham Digit Nine
AA5C
Cham Punctuation Spiral
AA5D
Cham Punctuation Danda
AA5E
Cham Punctuation Double Danda
AA5F
Cham Punctuation Triple Danda

© Matt Billenstein 2020 -- Comments or suggestions? matt@vazor.com