Blocks > Tai Tham (1A20 - 1AAF)

1A20
Tai Tham Letter High Ka
1A21
Tai Tham Letter High Kha
1A22
Tai Tham Letter High Kxa
1A23
Tai Tham Letter Low Ka
1A24
Tai Tham Letter Low Kxa
1A25
Tai Tham Letter Low Kha
1A26
Tai Tham Letter Nga
1A27
Tai Tham Letter High Ca
1A28
Tai Tham Letter High Cha
1A29
Tai Tham Letter Low Ca
1A2A
Tai Tham Letter Low Sa
1A2B
Tai Tham Letter Low Cha
1A2C
Tai Tham Letter Nya
1A2D
Tai Tham Letter Rata
1A2E
Tai Tham Letter High Ratha
1A2F
Tai Tham Letter Da
1A30
Tai Tham Letter Low Ratha
1A31
Tai Tham Letter Rana
1A32
Tai Tham Letter High Ta
1A33
Tai Tham Letter High Tha
1A34
Tai Tham Letter Low Ta
1A35
Tai Tham Letter Low Tha
1A36
Tai Tham Letter Na
1A37
Tai Tham Letter Ba
1A38
Tai Tham Letter High Pa
1A39
Tai Tham Letter High Pha
1A3A
Tai Tham Letter High Fa
1A3B
Tai Tham Letter Low Pa
1A3C
Tai Tham Letter Low Fa
1A3D
Tai Tham Letter Low Pha
1A3E
Tai Tham Letter Ma
1A3F
ᨿ
Tai Tham Letter Low Ya
1A40
Tai Tham Letter High Ya
1A41
Tai Tham Letter Ra
1A42
Tai Tham Letter Rue
1A43
Tai Tham Letter La
1A44
Tai Tham Letter Lue
1A45
Tai Tham Letter Wa
1A46
Tai Tham Letter High Sha
1A47
Tai Tham Letter High Ssa
1A48
Tai Tham Letter High Sa
1A49
Tai Tham Letter High Ha
1A4A
Tai Tham Letter Lla
1A4B
Tai Tham Letter A
1A4C
Tai Tham Letter Low Ha
1A4D
Tai Tham Letter I
1A4E
Tai Tham Letter Ii
1A4F
Tai Tham Letter U
1A50
Tai Tham Letter Uu
1A51
Tai Tham Letter Ee
1A52
Tai Tham Letter Oo
1A53
Tai Tham Letter Lae
1A54
Tai Tham Letter Great Sa
1A55
Tai Tham Consonant Sign Medial Ra
1A56
Tai Tham Consonant Sign Medial La
1A57
Tai Tham Consonant Sign La Tang Lai
1A58
Tai Tham Sign Mai Kang Lai
1A59
Tai Tham Consonant Sign Final Nga
1A5A
Tai Tham Consonant Sign Low Pa
1A5B
Tai Tham Consonant Sign High Ratha Or Low Pa
1A5C
Tai Tham Consonant Sign Ma
1A5D
Tai Tham Consonant Sign Ba
1A5E
Tai Tham Consonant Sign Sa
1A60
Tai Tham Sign Sakot
1A61
Tai Tham Vowel Sign A
1A62
Tai Tham Vowel Sign Mai Sat
1A63
Tai Tham Vowel Sign Aa
1A64
Tai Tham Vowel Sign Tall Aa
1A65
Tai Tham Vowel Sign I
1A66
Tai Tham Vowel Sign Ii
1A67
Tai Tham Vowel Sign Ue
1A68
Tai Tham Vowel Sign Uue
1A69
Tai Tham Vowel Sign U
1A6A
Tai Tham Vowel Sign Uu
1A6B
Tai Tham Vowel Sign O
1A6C
Tai Tham Vowel Sign Oa Below
1A6D
Tai Tham Vowel Sign Oy
1A6E
Tai Tham Vowel Sign E
1A6F
Tai Tham Vowel Sign Ae
1A70
Tai Tham Vowel Sign Oo
1A71
Tai Tham Vowel Sign Ai
1A72
Tai Tham Vowel Sign Tham Ai
1A73
Tai Tham Vowel Sign Oa Above
1A74
Tai Tham Sign Mai Kang
1A75
Tai Tham Sign Tone-1
1A76
Tai Tham Sign Tone-2
1A77
Tai Tham Sign Khuen Tone-3
1A78
Tai Tham Sign Khuen Tone-4
1A79
Tai Tham Sign Khuen Tone-5
1A7A
Tai Tham Sign Ra Haam
1A7B
Tai Tham Sign Mai Sam
1A7C
Tai Tham Sign Khuen-Lue Karan
1A7F
᩿
Tai Tham Combining Cryptogrammic Dot
1A80
Tai Tham Hora Digit Zero
1A81
Tai Tham Hora Digit One
1A82
Tai Tham Hora Digit Two
1A83
Tai Tham Hora Digit Three
1A84
Tai Tham Hora Digit Four
1A85
Tai Tham Hora Digit Five
1A86
Tai Tham Hora Digit Six
1A87
Tai Tham Hora Digit Seven
1A88
Tai Tham Hora Digit Eight
1A89
Tai Tham Hora Digit Nine
1A90
Tai Tham Tham Digit Zero
1A91
Tai Tham Tham Digit One
1A92
Tai Tham Tham Digit Two
1A93
Tai Tham Tham Digit Three
1A94
Tai Tham Tham Digit Four
1A95
Tai Tham Tham Digit Five
1A96
Tai Tham Tham Digit Six
1A97
Tai Tham Tham Digit Seven
1A98
Tai Tham Tham Digit Eight
1A99
Tai Tham Tham Digit Nine
1AA0
Tai Tham Sign Wiang
1AA1
Tai Tham Sign Wiangwaak
1AA2
Tai Tham Sign Sawan
1AA3
Tai Tham Sign Keow
1AA4
Tai Tham Sign Hoy
1AA5
Tai Tham Sign Dokmai
1AA6
Tai Tham Sign Reversed Rotated Rana
1AA7
Tai Tham Sign Mai Yamok
1AA8
Tai Tham Sign Kaan
1AA9
Tai Tham Sign Kaankuu
1AAA
Tai Tham Sign Satkaan
1AAB
Tai Tham Sign Satkaankuu
1AAC
Tai Tham Sign Hang
1AAD
Tai Tham Sign Caang

© Matt Billenstein 2020 -- Comments or suggestions? matt@vazor.com