Blocks > Znamenny Musical Notation (1CF00 - 1CFCF)

1CF00
𜼀
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko S Kryzhem On Left
1CF01
𜼁
Znamenny Combining Mark Nizko S Kryzhem On Left
1CF02
𜼂
Znamenny Combining Mark Tsata On Left
1CF03
𜼃
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko On Left
1CF04
𜼄
Znamenny Combining Mark Nizko On Left
1CF05
𜼅
Znamenny Combining Mark Sredne On Left
1CF06
𜼆
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe On Left
1CF07
𜼇
Znamenny Combining Mark Povyshe On Left
1CF08
𜼈
Znamenny Combining Mark Vysoko On Left
1CF09
𜼉
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Khokhlom On Left
1CF0A
𜼊
Znamenny Combining Mark Povyshe S Khokhlom On Left
1CF0B
𜼋
Znamenny Combining Mark Vysoko S Khokhlom On Left
1CF0C
𜼌
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko S Kryzhem On Right
1CF0D
𜼍
Znamenny Combining Mark Nizko S Kryzhem On Right
1CF0E
𜼎
Znamenny Combining Mark Tsata On Right
1CF0F
𜼏
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko On Right
1CF10
𜼐
Znamenny Combining Mark Nizko On Right
1CF11
𜼑
Znamenny Combining Mark Sredne On Right
1CF12
𜼒
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe On Right
1CF13
𜼓
Znamenny Combining Mark Povyshe On Right
1CF14
𜼔
Znamenny Combining Mark Vysoko On Right
1CF15
𜼕
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Khokhlom On Right
1CF16
𜼖
Znamenny Combining Mark Povyshe S Khokhlom On Right
1CF17
𜼗
Znamenny Combining Mark Vysoko S Khokhlom On Right
1CF18
𜼘
Znamenny Combining Mark Tsata S Kryzhem
1CF19
𜼙
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Kryzhem
1CF1A
𜼚
Znamenny Combining Mark Stranno Malo Povyshe
1CF1B
𜼛
Znamenny Combining Mark Povyshe S Kryzhem
1CF1C
𜼜
Znamenny Combining Mark Povyshe Stranno
1CF1D
𜼝
Znamenny Combining Mark Vysoko S Kryzhem
1CF1E
𜼞
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe Stranno
1CF1F
𜼟
Znamenny Combining Mark Gorazdo Vysoko
1CF20
𜼠
Znamenny Combining Mark Zelo
1CF21
𜼡
Znamenny Combining Mark On
1CF22
𜼢
Znamenny Combining Mark Ravno
1CF23
𜼣
Znamenny Combining Mark Tikhaya
1CF24
𜼤
Znamenny Combining Mark Borzaya
1CF25
𜼥
Znamenny Combining Mark Udarka
1CF26
𜼦
Znamenny Combining Mark Podvertka
1CF27
𜼧
Znamenny Combining Mark Lomka
1CF28
𜼨
Znamenny Combining Mark Kupnaya
1CF29
𜼩
Znamenny Combining Mark Kachka
1CF2A
𜼪
Znamenny Combining Mark Zevok
1CF2B
𜼫
Znamenny Combining Mark Skoba
1CF2C
𜼬
Znamenny Combining Mark Razseka
1CF2D
𜼭
Znamenny Combining Mark Kryzh On Left
1CF30
𜼰
Znamenny Combining Tonal Range Mark Mrachno
1CF31
𜼱
Znamenny Combining Tonal Range Mark Svetlo
1CF32
𜼲
Znamenny Combining Tonal Range Mark Tresvetlo
1CF33
𜼳
Znamenny Combining Mark Zaderzhka
1CF34
𜼴
Znamenny Combining Mark Demestvenny Zaderzhka
1CF35
𜼵
Znamenny Combining Mark Otsechka
1CF36
𜼶
Znamenny Combining Mark Podchashie
1CF37
𜼷
Znamenny Combining Mark Podchashie With Vertical Stroke
1CF38
𜼸
Znamenny Combining Mark Chashka
1CF39
𜼹
Znamenny Combining Mark Chashka Polnaya
1CF3A
𜼺
Znamenny Combining Mark Oblachko
1CF3B
𜼻
Znamenny Combining Mark Sorochya Nozhka
1CF3C
𜼼
Znamenny Combining Mark Tochka
1CF3D
𜼽
Znamenny Combining Mark Dvoetochie
1CF3E
𜼾
Znamenny Combining Attaching Vertical Omet
1CF3F
𜼿
Znamenny Combining Mark Curved Omet
1CF40
𜽀
Znamenny Combining Mark Kryzh
1CF41
𜽁
Znamenny Combining Lower Tonal Range Indicator
1CF42
𜽂
Znamenny Priznak Modifier Level-2
1CF43
𜽃
Znamenny Priznak Modifier Level-3
1CF44
𜽄
Znamenny Priznak Modifier Direction Flip
1CF45
𜽅
Znamenny Priznak Modifier Kryzh
1CF46
𜽆
Znamenny Priznak Modifier Rog
1CF50
𜽐
Znamenny Neume Kryuk
1CF51
𜽑
Znamenny Neume Kryuk Tikhy
1CF52
𜽒
Znamenny Neume Paraklit
1CF53
𜽓
Znamenny Neume Dva V Chelnu
1CF54
𜽔
Znamenny Neume Klyuch
1CF55
𜽕
Znamenny Neume Zanozhek
1CF56
𜽖
Znamenny Neume Stopitsa
1CF57
𜽗
Znamenny Neume Stopitsa S Ochkom
1CF58
𜽘
Znamenny Neume Perevodka
1CF59
𜽙
Znamenny Neume Perevodka Nepostoyannaya
1CF5A
𜽚
Znamenny Neume Stopitsa With Sorochya Nozhka
1CF5B
𜽛
Znamenny Neume Chelyustka
1CF5C
𜽜
Znamenny Neume Palka
1CF5D
𜽝
Znamenny Neume Zapyataya
1CF5E
𜽞
Znamenny Neume Golubchik Borzy
1CF5F
𜽟
Znamenny Neume Golubchik Tikhy
1CF60
𜽠
Znamenny Neume Golubchik Mrachny
1CF61
𜽡
Znamenny Neume Golubchik Svetly
1CF62
𜽢
Znamenny Neume Golubchik Tresvetly
1CF63
𜽣
Znamenny Neume Vrakhiya Prostaya
1CF64
𜽤
Znamenny Neume Vrakhiya Mrachnaya
1CF65
𜽥
Znamenny Neume Vrakhiya Svetlaya
1CF66
𜽦
Znamenny Neume Vrakhiya Tresvetlaya
1CF67
𜽧
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Prostaya
1CF68
𜽨
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Mrachnaya
1CF69
𜽩
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Svetlaya
1CF6A
𜽪
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Tresvetlaya
1CF6B
𜽫
Znamenny Neume Double Zapyataya
1CF6C
𜽬
Znamenny Neume Reversed Chelyustka
1CF6D
𜽭
Znamenny Neume Derbitsa
1CF6E
𜽮
Znamenny Neume Khamilo
1CF6F
𜽯
Znamenny Neume Chashka
1CF70
𜽰
Znamenny Neume Podchashie
1CF71
𜽱
Znamenny Neume Skameytsa Mrachnaya
1CF72
𜽲
Znamenny Neume Skameytsa Svetlaya
1CF73
𜽳
Znamenny Neume Skameytsa Tresvetlaya
1CF74
𜽴
Znamenny Neume Skameytsa Tikhaya
1CF75
𜽵
Znamenny Neume Demestvenny Klyuch
1CF76
𜽶
Znamenny Neume Skameytsa Klyuchevaya Svetlaya
1CF77
𜽷
Znamenny Neume Skameytsa Klyuchenepostoyannaya
1CF78
𜽸
Znamenny Neume Skameytsa Klyuchevaya Tikhaya
1CF79
𜽹
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Prostaya
1CF7A
𜽺
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Svetlaya
1CF7B
𜽻
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Nepostoyannaya
1CF7C
𜽼
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Klyuchevaya
1CF7D
𜽽
Znamenny Neume Slozhitie
1CF7E
𜽾
Znamenny Neume Slozhitie S Zapyatoy
1CF7F
𜽿
Znamenny Neume Slozhitie Zakrytoe
1CF80
𜾀
Znamenny Neume Slozhitie S Kryzhem
1CF81
𜾁
Znamenny Neume Kryzh
1CF82
𜾂
Znamenny Neume Rog
1CF83
𜾃
Znamenny Neume Fita
1CF84
𜾄
Znamenny Neume Kobyla
1CF85
𜾅
Znamenny Neume Zmeytsa
1CF86
𜾆
Znamenny Neume Statya
1CF87
𜾇
Znamenny Neume Statya S Zapyatoy
1CF88
𜾈
Znamenny Neume Statya S Kryzhem
1CF89
𜾉
Znamenny Neume Statya S Zapyatoy I Kryzhem
1CF8A
𜾊
Znamenny Neume Statya S Kryzhem I Zapyatoy
1CF8B
𜾋
Znamenny Neume Statya Zakrytaya
1CF8C
𜾌
Znamenny Neume Statya Zakrytaya S Zapyatoy
1CF8D
𜾍
Znamenny Neume Statya S Rogom
1CF8E
𜾎
Znamenny Neume Statya S Dvumya Zapyatymi
1CF8F
𜾏
Znamenny Neume Statya S Zapyatoy I Podchashiem
1CF90
𜾐
Znamenny Neume Polkulizmy
1CF91
𜾑
Znamenny Neume Statya Nepostoyannaya
1CF92
𜾒
Znamenny Neume Strela Prostaya
1CF93
𜾓
Znamenny Neume Strela Mrachnotikhaya
1CF94
𜾔
Znamenny Neume Strela Kryzhevaya
1CF95
𜾕
Znamenny Neume Strela Polupovodnaya
1CF96
𜾖
Znamenny Neume Strela Povodnaya
1CF97
𜾗
Znamenny Neume Strela Nepostoyannaya
1CF98
𜾘
Znamenny Neume Strela Klyuchepovodnaya
1CF99
𜾙
Znamenny Neume Strela Klyuchenepostoyannaya
1CF9A
𜾚
Znamenny Neume Strela Tikhaya Putnaya
1CF9B
𜾛
Znamenny Neume Strela Dvoechelnaya
1CF9C
𜾜
Znamenny Neume Strela Dvoechelnokryzhevaya
1CF9D
𜾝
Znamenny Neume Strela Dvoechelnopovodnaya
1CF9E
𜾞
Znamenny Neume Strela Dvoechelnaya Klyuchevaya
1CF9F
𜾟
Znamenny Neume Strela Dvoechelnopovodnaya Klyuchevaya
1CFA0
𜾠
Znamenny Neume Strela Gromnaya With Single Zapyataya
1CFA1
𜾡
Znamenny Neume Strela Gromopovodnaya With Single Zapyataya
1CFA2
𜾢
Znamenny Neume Strela Gromnaya
1CFA3
𜾣
Znamenny Neume Strela Gromopovodnaya
1CFA4
𜾤
Znamenny Neume Strela Gromopovodnaya With Double Zapyataya
1CFA5
𜾥
Znamenny Neume Strela Gromokryzhevaya
1CFA6
𜾦
Znamenny Neume Strela Gromokryzhevaya Povodnaya
1CFA7
𜾧
Znamenny Neume Mechik
1CFA8
𜾨
Znamenny Neume Mechik Povodny
1CFA9
𜾩
Znamenny Neume Mechik Klyuchevoy
1CFAA
𜾪
Znamenny Neume Mechik Klyuchepovodny
1CFAB
𜾫
Znamenny Neume Mechik Klyuchenepostoyanny
1CFAC
𜾬
Znamenny Neume Strela Tryasoglasnaya
1CFAD
𜾭
Znamenny Neume Strela Tryasopovodnaya
1CFAE
𜾮
Znamenny Neume Strela Tryasostrelnaya
1CFAF
𜾯
Znamenny Neume Osoka
1CFB0
𜾰
Znamenny Neume Osoka Svetlaya
1CFB1
𜾱
Znamenny Neume Osoka Tresvetlaya
1CFB2
𜾲
Znamenny Neume Osoka Kryukovaya Svetlaya
1CFB3
𜾳
Znamenny Neume Osoka Klyuchevaya Svetlaya
1CFB4
𜾴
Znamenny Neume Osoka Klyuchevaya Nepostoyannaya
1CFB5
𜾵
Znamenny Neume Strela Kryukovaya
1CFB6
𜾶
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Povodnaya
1CFB7
𜾷
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromnaya With Single Zapyataya
1CFB8
𜾸
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromopovodnaya With Single Zapyataya
1CFB9
𜾹
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromnaya
1CFBA
𜾺
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromopovodnaya
1CFBB
𜾻
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromopovodnaya With Double Zapyataya
1CFBC
𜾼
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromokryzhevaya
1CFBD
𜾽
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromokryzhevaya Povodnaya
1CFBE
𜾾
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Tryaska
1CFBF
𜾿
Znamenny Neume Kufisma
1CFC0
𜿀
Znamenny Neume Oblako
1CFC1
𜿁
Znamenny Neume Duda
1CFC2
𜿂
Znamenny Neume Nemka
1CFC3
𜿃
Znamenny Neume Pauk

© Matt Billenstein — Comments or suggestions? matt@vazor.com